لاور دین

لاوَر دین (با کسره زیر ر) نام روستایی کوچک از توابع بخش کوخرد شهرستان بستک استان هرمزگان ایران است. این روستا در غرب مسیر جاده بستک – کوخرد – بندر لنگه واقع است.

== محدوده لاور دین ==

از شمال کوه، از جنوب رودخانه فصلی درواه‌دین، از مغرب بون کوه لوزپره دین، واز سمت مشرق به جاده ارتباطی بستک بندر لنگه محدود می‌گردد.

== چشمه ==

لاوردین دارای چشمه کوچکی است که در حدود ۲۸۰ اصله نخل را آبیاری می‌کند، آب این چشمه تلخ است. لاوردین دارای منبع آب و لوله‌کشی و برق (در دست احداث) و دارای ۴باب مسجد، یک باب مدرسه و تعداد ۱۱ باب آب‌انبار «برکه» است.

== جمعیت ==

جمعیت این روستا بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۱۰۹ نفر (۲۳ خانوار) بوده است. که از اهل سنت و از شاخه شافعی هستند یعنی از پیروان امام محمد ادریس شافعی می‌باشند و به زبان فارسی و به گویش محلی تکلم می‌کنند.

== نقاط اطراف لاوردین ==

* بونگر سور

ازطرف جنوب پر شافری لاور دین قرار دارد. دارای ۴ باب آب انبار و ۸ خانه‌است، و در حدود ۲۰۰ من زمین کشت دارد. در زمستان وفصل بهار جایی بسیار سرسبز و بسیار زیبائی است، و خیر (دمبل) درست می‌شود.

* کم‌چشمه

از طرف غرب بونگر سور و از طرف جنوب لاور دین قرار دارد. واز طرف شمال کم‌چشمه پشتخه (پشته) بلال و پر بلال قرار دارد. و از جنوب کمچشمه پشتخه چی و لاور خرگ قرار دارد. کمچشمه دارای ۲ باب آب انبار قدیمی و یک کاروانسرا و در حدود ۱۸۰ اصله نخل است. جایی بسیار سرسبز وزیبا در فصل زمستان و بهار بعد از باریدن باران خیر (دمبل) درست می‌شود، و مردم درآنجا به تفریح می‌روند.

بعد از کم چشمه ۲ باب آب انبار یکی قبل از «پر بُو دُونُو» و دیگری زیر پر بو دونو قرار دارد. از شمال پر بودونو لمبیر ملکی قرار دارد، واز جنوب آن لاور تنگ گاه قرار دارد. بعد از پر بودونو برکه زیر پر شمشیری قرار دارد، که معروف است به برکه علی محمد بهزاد، بعد از آن «شیرینو» و «آب سور» آب شور قرار دارد. در شیرینو چشمه ای است آبش بسیار شیرین است، و چشمه دیگری در آب سور «شور» است که آب آن تلخ است. در شیرینو و آب سور در حدود ۱۰۰ اصله نخل وجود دارد.

== نگاره ==

پرونده:روستای لاور دین — بخش کوخرد.JPG| روستاى لاور دین تصویر: لاوردین.jpg | برکه تصویر: دمبل.jpg | دمبل

== منابع ==

* محمدیان، کوخری، محمد ، “ «به یاد کوخرد» “، ج۱٫ چاپ اول، دبی: سال انتشار ۲۰۰۲ میلادی.
* نگاره از: خالد یوسفی.
* سلامی، بستکی، احمد. (بستک در گذرگاه تاریخ) ج۲ چاپ اول، ۱۳۷۲ خورشیدی.
* عباسی، قلی، مصطفی، «بستک وجهانگیریه»، چاپ اول، تهران : ناشر: شرکت انتشارات جهان معاصر، سال ۱۳۷۲ خورشیدی.
* بالود، محمد. (فرهنگ عامه در منطقه بستک) ناشر همسایه، چاپ زیتون، انتشار سال ۱۳۸۴ خورشیدی.
* الکوخردی، محمد، بن یوسف، (کُوخِرد حَاضِرَه اِسلامِیهَ عَلی ضِفافِ نَهر مِهران Kookherd, an Islamic District on the bank of Mehran River) الطبعه الثالثه، دبی: سنه ۱۹۹۷ للمیلاد.
* بختیاری، سعید، ، « اتواطلس ایران » ، “ مؤسسه جغرافیایی وکارتگرافی گیتاشناسی، بهار ۱۳۸۴ خورشیدی.

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *