لانتان

لانتان (Lanthanum) یکی از عناصر جدول تناوبی با نماد La و عدد اتمی ۵۷ است.

==منبع==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.