قطار دوسر

قطار دوسر به قطاری گفته می‌شود که بدون تغییر جهت می‌تواند رفت و برگشت کند.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.