قطار توربینی

به قطاری که با نیروی محرکه توربینی حرکت کند قطار توربینی (turbotrain) گفته می‌شود.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.