قطار تماشا

خودرو ریلی مسافری با پنجره‌های بزرگ برای آنکه مسافران بتوانند چشم‌اندازهای پیرامون را به خوبی ببینند. به اینگونه قطار در زبان انگلیسی observation railcar می‌گویند.

== منبع ==

فهرست برابرنهاده‌های فرهنگستان زبان فارسی.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.