قصر جبل‌السراج

قصر جبل‌السراج از آثار تاریخی استان پروان در کشور افغانستان است. قصر مذکور مربوط دوره امیر حبیب‌الله خان رح است و تقریباً ٪۱۵ آن تخریب شده‌است و ترمیم آن ضرورت دارد.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.