قدر (ابهام‌زدایی)

واژه قدر عمومآ به معنی ارج و ارزش است. کاربردهای ویژه‌تر آن از قرار زیر است:

* قدر سوره‌ای از قرآن
* قدر در ریاضیات {مدرک}
* قدر واحدی برای بیان میزان درخشندگی اجرام آسمان
* قدر ظاهری (اخترشناسی)
* قدر مطلق (اخترشناسی)

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.