فهرست گورستان‌های مشهور جهان

این فهرستی است از گورستانها، استودان‌ها (استخوان‌کده ها) و دیگر مدفن‌گاه‌های مشهور جهان:

== ایران ==

* ابن بابویه
* امامزاده عبدالله
* امامزاده طاهر
* بهشت زهرا (تهران)
* بهشت فضل (نیشابور)

* بهشت رضا (مشهد)
* خاوران (حوالی تهران)
* ظهیرالدوله
* تخت فولاد (اصفهان)
* باغ رضوان (اصفهان)
* مسگرآباد
* دارالسلام

== انگلستان ==

* هایگیت (لندن)

== روسیه ==

* گورستان نووودویچی (مسکو)

== جمهوری چک ==

* استودان سدلک

== فرانسه ==

* پرلاشز (پاریس)

== عربستان سعودی ==

* بقیع (مدینه)
* عبدالمطلب (مکه)

== جستارهای وابسته ==

* فهرست گورستان‌های تهران
* فهرست گورستان‌های مشهور ایران

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.