فهرست شهرهای ارمنستان

فهرست شهرهای کشور ارمنستان:

==شهرها==

==جستارهای وابسته==

* فهرست شهرهای اروپا
* فهرست شهرهای جهان

== منبع ==

Wikipedia contributors، «List of cities in Armenia،» Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_cities_in_Armenia&oldid=206189462

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.