فهرست روستاهای استان گلستان

* فهرست روستاهای استان گلستان ایران:

روستاهای شهرستان مینودشت

* آب‌پران
* آروم‌نرو بالا
* آروم‌نرو پائین
* آق‌قمیش
* آهنگرمحله
* اجن شیرملی
* اجن قره‌خوجه
* ازداران
* اسفرانجان
* اسماعیل‌آباد
* القجر
* النگ
* امام عبدالله
* اولنگ
* بازگیر
* باقرآباد
* براین
* برنج‌بن
* بش اویلی
* بلمجرک
* بلوچ‌آباد
* تاشده
* تخت
* تراجیق
* ترجنلی
* ترسه
* ترنگ‌تپه
* تلوستان
* تنگ‌راه
* توسکاچال
* تیغ‌زمین
* پاسنگ بالا
* پاسنگ پایین
* پرسه‌سو
* پرنگل
* پس‌پشته
* پنو
* پی دل‌دل
* جنگل‌ده بالا
* جنگل‌ده پائین
* حاجی بیگ سفلی
* حسن‌خان
* حسین کرد
* حسین‌آباد
* حسین‌آباد قرنی
* خمبرآباد
* چقربش قارداش
* چمانی بالا
* چمانی وسط
* چمانی پایین
* کرنگ کفتر
* کریم‌آباد
* کفش‌محله
* کلاسره
* کلوکند
* کمال‌آباد
* کندسکوه
* کوه‌کمر
* کویت‌محله
* کیارام
* گری
* گوگل
* گوگل بزرگ
* گیلان‌تپه
* دارآباد
* درجن
* دروک
* دشت حلقه
* ده عبدالله
* ده چناشک
* دوجوز
* دوزین
* ریگ‌چشمه
* ریگ‌چشمه پایین
* زمین شاهی
* زندان‌چال
* زنگلاب
* ساسنگ
* سایر
* سرخن‌آباد
* سرخو
* سرچشمه
* سنچولی‌آباد
* سیجان
* شرکت صحرا
* صادق‌آباد
* صفی‌آباد
* طول آرام
* عباس‌آباد املاک
* عرب بوران
* فارسیان
* فرنگ
* قانجق شهرک
* قرق آق‌قمیش
* قره‌چشمه
* قلعه قافه
* قلعه قافه پایین
* قلعه‌چه
* قلمی
* قلی‌تپه
* قنات حاجی تاجی
* قوشه‌چشمه
* لولم
* لوه
* لیرو
* لیسه
* مبارک‌آباد
* محمدآباد
* محمدآباد
* محمدزمان خان
* محمودآباد
* معرکه‌محله
* ملاشی
* منجلو
* میرزا پانگ
* ناعلاج
* نرسه
* ورچشمه
* ینقاق
* یورت زینل
* یورت کاظم
* یکه‌سور

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *