فهرست روستاهای استان کردستان

فهرست روستاهای استان کردستان ایران:

* پاپاله

پاپاله یکی از روستاهای شهرستان دیوانده می‏باشد.

* شالیشل
* معین‏آباد
* آبباره
* بلبان‌آباد
* کانی‌رش
* نگل
* کیلانه
* تیژتیژ
* سرواله
* دویسه
* کانی کله
* زیوه
* سیا قول
* مرانه
* سیلم
* باگردان
* لند شیخان
* هرمه
* کارگ
* اقوش
* حمزه‌آباد امید
* حاجی مامیان
* شاهینی
* عصرآباد
* کلاتی
* بزوش
* گلیه
* بیدره
* نیزل
* میانه
* سوورکول
* پیرخضران
* بلچه سوور
* چوین
* لاویسان
* گلان
* برده سپید
* هیلز اباد
* هنگه ژاله
* زونج
* چناره
* باقل اباد
* جلیله
* به ردرشه
* پیرصفا
* دره تفی
* کولان
* بیلو
* سیف علیا
* سیف سفلی
* ساوجی
* خاو
* میرآباد
* زنوری
* سعداباد
* کانی میران
* باشماق
* سردوش
* قلقله
* رشه ده
* سلسی تازه
* سلسی کهن
* کولیت
* بلکر
* کله یونجه
* سیاناو
* درگاشیخان
* هزار خانی
* هزارکانیان
* بالک
* چور
* ننه
* نچه
* رضاو
* قلعه جی

قلعه جی یکی از روستاهای پرجمعیت در استان کردستان ایران از توابع قبلی شهرستان مریوان و تابع فعلی شهرستان تازه تاسیس سروآباد است. قلعه جی از نظر جاذبه‌های توریستی بسیار با اهمیت و قابل توجه می باشد. “قلعه جی” همچنانکه از نام او پیداست بر پیشانی قلعه ای سنگی و طبیعی جای گرفته و از شرق و غرب توسط دو رودخانه دائمی به نامهای چه م گرده لان و ئاو مه ریوان (چه م زریبار) احاطه شده است. این دو رودخانه در پایین دست روستا و با فاصله کمتر از یک کیلومتر به هم می پیوندند و همراه با کوههای مقابل آن مانندبانه سار و کوسالان و کاو سوور و هه شه را زیبایی خاصی به این سکونتگاه بخشیده اند.

* حسن اوله
* صلوات اباد
* شارانی
* روستای دل
* دگاگا
* لنج اباد
* گاگل
* میرگه دریژ
* نی
* وله ژیر
* کماله
* دزلی
* زکریان
* دره کی
* ده مه یو
* اسپریز
* زوم
* نوین
* سلین
* بلبر
* هجیج
* ژنین
* بیله
* موسک
* چاولکان
* چاوک
* شه رکه
* صوفیان
* باخان
* تودارملا
* برقلا
* عصر اباد
* ده ره ویان
* گوشخانی
* گورگه ای
* اسکل
* پیران
* کال
* کر اباد
* ده ره هرد
* پلیاندر
* پلوره
* دوپلوره
* ژان
* ژریژه
* پیچون
* شایر
* مولینان
* نیاباد
* احمد اباد
* وه رو
* تازه آباد عیسی آباد
* دوورو
* نسل
* اویهنگ
* بیساران
* مازی بن
* نژمار
* سرنژمار
* تنگی سر
* سرومال
* ککلی اباد
* نیه ر
* بوریدر
* پایگلان
* چشمیر
* سورره توو
* تووه سووران
* وشکین
* دره وشکه
* ده بنیا
* قلعه شیخان
* شیخ شربتی
* گزه رده ره
* تاله وه ران
* قلعه جوق
* مرگ
* المانه
* الیمان
* هجبنه
* سپیار
* هلوزان
* کلکه جان
* دیکانان
* گواز
* گویله
* قمچیان
* ویله
* اگجه
* گوگجه
* هه واره گه رمه
* هانه گرمله
* کیبنه
* بیره واز
* جانوره
* دزاور
* کانی دینار
* ویسه
* بهرام اباد
* ونینه بالا
* ونینه پایین
* پیله
* سه ر که ل
* کلجی
* گویزه کوره
* بیه رشان
* ساوسلیمانه
* هنجیران
* ناو
* باوه ریز
* نایسر
* کانی سانان
* کانی سپیکه
* دوشان
* ارندان
* نوره

* کانی مشکان
* ملکشان
* مربزان
* بزان
* که ره سی
* سیس
* بله سیس
* زلکه
* پالنگان
* گله
* گلیکران
* گلین
* قاضی جوب
* کاشتر
* نران
* سمان
* دره باغ
* بوره بان
* قصر یان
* شینه
* مویینه
* اشکفتان
* مارنج
* میاوران
* گزگزاره
* ماچکه
* مارنج
* سمان
* شهرک وحدت
* قصریان
* کیلک

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *