فهرست دریاچه‌های روسیه

فهرستی از دریاچه‌های روسیه:

* دریاچه ال‌گیگیتگین
* دریاچه اُنِگا
* دریاچه ایلمن
* دریاچه بایکال
* دریاچه بروسنو
* دریاچه پیپوس
* دریاچه تایمیر
* دریاچه تِلِتسکویه
* دریاچه خانکا
* دریاچه خزر
* دریاچه سِلیگِر
* دریاچه لاچا
* دریاچه لادوگا
* دریاچه نور
* دریاچه ویستیتیس

*

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.