فهرست جزیره‌های اقیانوس آرام

این فهرستی است از جزیره‌های اقیانوس آرام که بر جسب مجمع‌الجزایر یا واحد سیاسی دسته‌بندی شده‌اند. بسیاری از آن‌ها به شکل آبسنگ هستند.

== ساموآی آمریکا ==

* ساموآی آمریکا (ایالات متحده)
* آئونو
* اوفو
* اولوسگا
* جزیره روز
* جزیره سوینز (اولوسنگا، اولوهگا) (مورد مناقشه)
* تاو
* توتوئیلا

== جزیره بیکر ==

* جزیره بیکر (ایالات متحده)

== جزایر کارولین ==

* جزایر کارولین (ایالات فدرالی میکرونزی)

== جزایر چتهم ==

* جزایر چتهم (زلاند نو)
* جزیره چتهم
* جزیره پیت

== جزیره کلیپرتون ==

* جزیره کلیپرتون (فرانسه)

== جزایر کوک ==

* جزایر کوک
* آیتوتاکی
* آتیو
* پلمرستون
* مانگایا
* مانیهیکی (هامفری)
* مانوآئه (هروی)
* ماوکه
* میتیارو
* ناساو
* پوکاپوکا (خطر)
* راکاهانگا (رئیرسون)
* راروتونگا
* سووارو (انکورج)
* تاوتئا
* تونگاروا (پنرهین)

== جزیره ایستر ==

* جزیره ایستر/راپا نوئی (شیلی)

== جزایر فیجی ==

* فیجی
* روتوما

== پلینزی فرانسه ==

* پلینزی فرانسه (فرانسه)
* جزایر آسترال
* توبوآی
* جزایر سوسایتی
* ایل دو ون (جزایر بادگیر)
* مورئا
* تاهیتی
* تتیاروئا
* مایائو
* مهتیا
* ایل سو لو ون (جزایر بادپناه)
* بورا بورا
* هوآهینه
* ماوپیتی
* رایاتئا & تاها
* توپائی
* موپلیا (تلفظ دیگر: ماوپیها)
* مانوآئه (نام دیگر: آبسنگ اسکیلی)
* موتو اونه (نام دیگر: بلینگ‌هاوزن)
* مارکوئساس
* فاتو هیوا
* هیوا اوآ
* نوکو هیوا
* تاهوآتا
* اوآ هوکا
* اوآ پوئو
* توآموتوس
* رانگیروآ
* فاکاراوا
* موروروآ
* فانگاتائوفا
* جزایر گمبیر
* مانگاروا

* جزایر گیلبرت (کیریباتی)

== جزایر هاوایی ==

* جزایر هاوایی (ایالات متحده)
* جزایر اصلی
* هاوایی
* کاهولاوه
* کائوآئی
* لانائی
* مائوئی
* مولوکائی
* نیهاو
* اوآهو
* جزایر شمال غربی هاوایی
* کائولا
* نیهوآ
* نکر
* آبتل‌های فرقت فرانسوی (French Frigate Shoals)
* گاردنر پاینکلز
* صخره دریایی مارو
* لایسان
* لیسیانسکی
* صخره دریایی پرل و هرمس
* میدوی
* کوره

* جزیره هولند (ایالات متحده)

* آبسنگ جانستون (ایالات متحده)

== جزایر کرمادک ==

* جزایر کرمادک (زلاند نو)
* جزیره ماکائولی
* جزیره رائول

== جزایر لاین ==

* جزایر لاین
* جزیره کارولین
* جزیره فلینت (کیریباتی)
* جزیره جارویس (ایالات متحده)
* صخره دریایی کینگمن (ایالات متحده)
* کیریتیماتی/جزیره کریسمس (کیریباتی)
* جزیره ملدن (کیریباتی)
* آبسنگ پالمیرا (ایالات متحده)
* جزیره استارباک (کیریباتی)
* تابوآئران/جزیره فنینگ (کیریباتی)
* ترائینا/جزیره واشینگتن (کیریباتی)
* تونگاروا/جزیره پنهرین (جزایر کوک)
* جزیره وستوک (کیریباتی)

== جزایر ماریاناس ==

* مجمع‌الجزایر ماریانای شمالی جزایر ماریاناس (ایالات متحده آمریکا)
* گوآم
* مجمع‌الجزایر ماریانای شمالی
* سایپان
* روتا
* تینیان
* فارایون د پاخاروس

== جزایر مارشال ==

* جزایر مارشال
* بیکینی
* انوتاک
* کواجالین

== ایالات فدرالی میکرونزی ==

* ایالات فدرالی میکرونزی (جزایر کارولین)
* چوک (تروک)
* پوهنپئی
* اولیتهی
* یاپ

== نائورو ==

* نائورو

== کالدونیای جدید ==

* کالدونیای جدید (فرانسه)
* جزایر چسترفیلد
* ایلوت دو موآلاژ
* کالدونیای جدید
* آیل آو پاینز
* جزایر بلپ
* کالدونیای جدید
* جزایر لویالتی
* باگائو
* جزیره لیفو
* جزیره ماره
* جزیره اووئا
* جزیره تیگا

== زلاند نو ==

* زلاند نو (نگا.: جزایر زلاند نو)
* دورویل
* جزیره مانع بزرگ
* جزیره کاپیتی
* جزیره شمال
* جزیره جنوب
* جزیره استوآرت/راکیئورا
* جزیره وایهکه

== نیووی ==

* نیووی

== پالائو ==

* پالائو
* توبی

== پاپوا گینه نو ==

* پاپوا گینه نو
* مجمع‌الجزایر بیسمارک
* جزایر ادمیرالتی
* بریتانیای نو
* ایرلند نو
* گروه سنت ماتیاس
* بوگنویل
* جزایر دانتراکاستو
* مجمع‌الجزایر لوئیسیاده
* جزایر تروبریان

== جزایر فینیکس ==

* جزایر فینیکس (کیریباتی)

== جزایر پیت‌کرن ==

* جزایر پیت‌کرن (انگلستان)

== جزایر رویلاگیگدو ==

* جزایر رویلاگیگدو (مکزیک)

== ساموآ ==

* ساموآ
* ساوائیئی
* اوپولو
* آپولیما

== جزایر سلیمان ==

* جزایر سلیمان
* بلونا
* شوآسول
* جزیره فلوریدا
* گوادالکانال
* مالائیتا
* ماراماسیکه
* جزایر نیوجرجیا
* رنل
* جزایر راسل
* سان کریستوبال
* جزایر سانتا کروز
* سانتا ایزابل
* جزایر شورتلند
* سیکایانا
* تولاگی
* اولاوا
* اوکی

== توکلائو ==

* توکلائو
* تافو
* فاکائوفو
* نوکونونو
* اولوهگا (جزایر سوینز) (مورد مناقشه)

== تونگا ==

* تونگا (جزایر اصل به ترتیب از شمال به جنوب)
* نیوآفوئوئو
* نیوآتوپوتاپو
* جزیره واوائو
* جزیره کائو
* توفوآ
* هاآپایی
* تونگاتاپو
* ائوآ

== تووالو ==

* تووالو (نگا.: جزایر تووالو)
* فونافوتی (آبسنگی با دست کم ۳۰ جزیره)
* نانومانگا (یا نانوماگا)
* نانومئا (آبسنگی با دست کم ۶ جزیره)
* نیولاکیتا
* نیوتائو
* نوئی (آبسنگی با دست کم ۲۱ جزیره)
* نوکوفتائو (آبسنگی با دست کم ۳۳ جزیره)
* نوکولائه‌لائه (آبسنگی با دست کم ۱۵ جزیره)
* وایتوپو (آبسنگی با دست کم ۹ جزیره)

== وانوآتو ==

* وانوآتو (نیوهبریدز؛ نگا.: جزایر وانوآتو)
* آمبریم
* آناتوم
* آئوبا
* افاته
* ارومانگو
* اسپیریتو سانتو
* فوتونا
* هانتر (مورد ادعای فرانسه و وانوآتو)
* ایل بنکس
* ایل تورس
* مائه‌وو
* متیو (مورد ادعای فرانسه و وانوآتو)
* مالاکولا
* پنتکوته
* تانا

== جزیره ویک ==

* جزیره ویک (ایالات متحده)

== والیس و فوتونا ==

* والیس و فوتونا (فرانسه)
* آلوفی
* جزیره فوتونا
* جزیره والیس

== ساموآی غربی ==

* ساموآی غربی (به ساموآ نگاه کنید.)

== استرالیا ==

* استرالیا
* جزیره لرد هوئی
* جزیره نورفولک
* جزیره ویلیس
* جزایر تنگه تورس

* جزیره تیکومبیا

== جستارهای وابسته ==

* فهرست جزایر دریای چین جنوبی
* فهرست جزایر دریای چین شرقی
* فهرست جزایر دریای ژاپن
* مجمع‌الجزایر ژاپن
* فهرست جزایر جمهوری خلق چین
* مجمع‌الجزایر فیلیپین

== منبع ==

ویکی‌پدیای انگلیسی، نسخهٔ ۲۸ نوامبر ۲۰۰۶.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.