فهرست احساسات

احساسات درونی انسان را می‌توان به سه گروه بخش نمود:

== احساسات خوشایند ==

* شادی
* لذت
* آرامش (یا آسایش)
* احترام
* عشق (یا علاقه)
* امید
* قدرشناسی
* جرأت
* امنیت
* رضایت
* احساس تعلق
* دوستی
* میل
* ایمان
* انگیزه

== احساسات ناخوشایند ==

* ترس (و ناامنی)
* غم
* خشم (یا عصبیت)
* دشمنی
* نگرانی (یا دلهره)
* تعجب
* تنفر
* درد (و رنج)
* رنجیدگی (و یا آزردگی)
* دلخوری
* نارضایتی
* بی‌عدالتی
* ناامیدی (و یا دلسردی)
* دلشکستگی (و تو ذوق خوردن)
* شرم
* دلسوزی و تأسف
* رشک (حسادت) و غبطه خوردن
* حقارت (خودکم‌بینی) و یا خوارشدگی
* تقصیر
* پشیمانی
* خودباختگی
* خستگی
* بی‌میلی
* بریدگی
* افسردگی
* دلتنگی
* سردرگمی
* بی ایمانی
* بی انگیزگی

== انواع دیگر ==

برخی از این احساسات می‌توانند بسته به شرایط یا شخص برای خود شخص خوشایند یا ناخوشایند باشند:

* غرور
* وابستگی
* تمایل
* آرزو
* خودبزرگ‌بینی

== زیر و بم‌های معنایی ==

برای بسیاری از احساس‌های نزدیک به هم یا همجنس، بسته به درجه شدت و ضعف آنها واژه‌های گوناگونی بکار می‌رود. برای نمونه: (در این نمونه‌ها شدت احساس از درجه ضعیف به قوی است:)

* آشنایی، دوستی، علاقه، وابستگی، تعلق، عشق، دلدادگی، دلسپردگی
* خودکم‌بینی، غبطه، حسادت، تنفر، دشمنی
* آرامش، آسایش، رضایت، خوشی، شادی، شادمانی، در پوست خود نگنجیدن
* دلخوری، نارضایتی، آزردگی، رنجیدگی، دلشکستگی، تنفر، خشم، دشمنی
* تقصیر، پشیمانی، شرم
* نگرانی، ترس، واهمه، هراس، وحشت‌زدگی

و غیره.

== منبع ==

Wikipedia contributors, “List of emotions,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_emotions&oldid=62855074 (accessed July 21, 2006).

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *