فندقی

فندقی رنگ قهوه‌ای روشن مایل به قرمز، همرنگ پوستهٔ چوبی میوهٔ فندق تازه است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.