فرانسوا والا

فرانسوا والا (François Vallat)، عضو گروه باستان‌شناسی فرانسه در کاوش‌های باستان‌شناختی شوش در استان خوزستان ایران، به سرپرستی ژان پرو Jean Perrot بود. وی اینک سرگروه پژوهش در مرکز مطالعات ملی فرانسه CNRS است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.