فدراسیون (ابهام‌زدایی)

فدراسیون ممکن است به معناهای زیر به‌کار رود:

* فدراسیون کشوری است که به شیوه فدرال اداره می‌شود.
* فدراسیون اجتماعی است از سازمان‌ها، مانند اتحادیه‌های کارگری یا شرکت‌ها یا سازمان‌های غیر دولتی، که به شیوه‌ای مانند کشورهای فدرال اداره می‌شوند. {مدرک}

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.