عمارلو (گیلان)

عمارلو نام یکی از ایل‌های کرد کرمانج که مرکزشان در بخش عمارلو شهرستان رودبار استان گیلان است. بنا به کتاب حرکت تاریخی کرد به خراسان نوشته کلیم الله توحدی ایشان را شاه عباس صفوی به خراسان برده است و در زمان نادر شاه افشار گروهی ازایشان را به فرماندهی ولی خان عمارلو به استان گیلان منطقه خورگام و طارم زنجان کوچانده‌اند تا از ایران در برابر قوای روس دفاع کنند. فرزندان ولی خان عمارلو امروزه خوانین جیرنده می‌باشند و دو خانواده زند و مهرابی را تشکیل می‌دهند.

== نام عمارلو ==

عمارلو یا به بیانی آمارلو نام ایلی از ایلات معتبر کرد کرمانج است که زمان نادر شاه افشار از دشت ماروش یا ماروسک شهرستان نیشابور در استان خراسان به استان گیلان و زنجان (کرانه شرقی و غربی سفیدرود)آورده شدند تا در برابر قوای روسیه مدافع خاک ایران باشند. عده‌ای نیز بر این باورند که ایشان از اقوام آمارد هستند که زمانی تمدن مارلیک را در کرانه سپیدرود بنیان نهادند.

== عمارلو در نقاط دیگر: ==

* عمارلو – خراسان
* عمارلو – زنجان

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.