عشایر کرد

عشایر کرد در آناتولی مرکزی:

* جانبیگی
* شیخ‌بزینی
* رَشی
* میکائیلی
* روته
* زِرکی
* تِرکی
* صیدونی
* قِلوری
* دویکان
* موتیکان
* شیخ‌بیلی
* بِلکی
* هِجیبی
* آتمانه
* بازِکی
* مِلی
* برکتی
* مِفکی
* اوخچی
* پِسی
* سِویدی

جوتکی

* خلیکی
* عمری
* سَفکی
* جَلکی
* نصیری

== جستارهای وابسته ==

* ایل‌های کرد ایران

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.