عربستان (ابهام‌زدایی)

* عربستان نام کشوری است.
* عربستان نام شبه جزیره‌ای است.
* عربستان نام استان خوزستان در دوره ی شیخ خزعل است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.