عددشناسی

عددشناسی یعنی تفسیر اعداد به وسیله اعداد . عددشناسی پایه علم حروف است. عددشناسی در طالع بینی استفاده میشود. عددشناسی در روانشناسی برای شخصیت شناسی استفاده میشود.

باید توجه داشت که ذهنیت و تلقین در عددشناسی خود یک ترفند برای معنا دار کردن اعداد است . عده ای باور دارند که عددشناسی یک تفریح و شاید یک خرافات باشد .

== تاثیر اعداد (ارتعاش اعداد) ==

در حقیقت چیزی به نام شانس در دنیا وجود ندارد و این تنها افزایش نیروی جاذبه است که موجب هماهنگی در ارتعاشات ما می شود. ارتعاش کلمات، ارتعاش اعداد و ارتعاش حروف.علم اعداد و علم حروف، در الهیات مسیحی برای تفسیر گذشته یا پیش گویی آینده به کار می رود. فیثاغورث و شاگردانش اعداد را بسیار مقتدر می دانستند و براین باور بودند که اعداد، حروف و کلمات، ماهیت واقعی جهان را به تصویر می کشند.

== روش‌های عدد شناسی ==

=== تجزیه ===

تجزیه در عددشناسی روش‌های گوناگونی دارد .

مثلا:

۲۷ برابر است با ۳*۳*۳

۲۷ تشکیل شده از ۲ و ۷

=== اجماع ===

در عددشناسی برای رسیدن به ریشه و تفسیر یک عدد تمامی اعداد آن را با هم جمع می کنند . تا حاصل یک رقمی یا برابر با ۱۱ و ۲۲ شود .

اجماع ۵۳۱ می‌شود . ۵+۳+۱=۹

اجماع ۷۸۹۶ می‌شود . ۷+۸+۹+۶=۳۰ و ادامه اجماع ۳۰ می‌شود ۳+۰=۳

تنها عددهای ۲۲ و ۱۱ هستند که به عددهای یک رقمی تبدیل نمی شوند .

== تفسیر اعداد ==

در تفسیر اعداد روش‌های متنوعی وجود دارد . که هر کس بر اساس تجربه و دانشی که آموخته اعداد را تفسیر می‌کند . در تفسیر اعداد نیاز به شهود . یا کنترل نیروهای ذهن است .

=== اعداد مفرد ===

اینها مثالی هستند برای تفسیر استعداد اعداد .

* عدد ۱ : نشانه قدرت خلاقیت، حمایت، نیکی و خیر خواهی.
* عدد ۲ : نشانه قوه خلاقیت، حساس بودن، پدر یا مادر شدن، تولید.
* عدد ۳ : نشانه آرمانگرایی، تعلیم و تربیت در سطح عالی، سفر به کشورهای دور دست، مذهب.
* عدد ۴ : نشانه فردیت، نیروی ابتکار، قوه اختراع، تحمل، شکیبایی، چشم پوشی.
* عدد ۵ : نشانه ارتباطات، تحرک، قابلیت تغییر پذیری.
* عدد ۶ : نشانه جوهر زنانگی، ترحم، پول.
* عدد ۷ : نشانه روحانیت، حساسیت، همدردی، رمز و راز.
* عدد ۸ : نشانه عقل، فضیلت، آموختن به یاری تجربیات بدست آمده، ثبات قدم، صبر، مسئولیت .
* عدد ۹ : نشانه کردار خصمانه، خشونت، نفوذ و شجاعت . تضاد، درگیری، تهاجم .

اینها هم مثالی دیگر برای تفسیر اعداد هستند برای اشخاص مرتبط با این اعداد .

* عدد ۱ :خود ساخته
* عدد ۲ :مطیع و گوش به فرمان
* عدد ۳ :برون گرا
* عدد ۴ :منضبط
* عدد ۵ :آزاد منش
* عدد ۶ :سازمانگر و هماهنگ کننده
* عدد ۷ :درونگرا
* عدد ۸ :محکم و پر قدرت
* عدد ۹ :ایثار گر و از خود گذشته

و دو عدد مرکب:

* عدد ۱۱ :روشنفکر
* عدد ۲۲ :مسلط بر نفس، خویشتندار

اما همیشه نمی توان بطور کامل یک عدد را تفسیر کرد . چرا که حداقل یک پنجم آن ظرفیت تغییر است و آنرا تقدیر می گویند . همه اعداد تفسیر مثبت و منفی دارند . یک عدد به تنهایی تفسیر خاصی ندارد . بلکه در مقابل دیگر اعداد و در کنار آنها تفسیر می‌شود .

=== اعداد مرکب ===

* عدد ۱۰: چرخ ثروت
* عدد ۱۱: شیری با پوزه بند – مشتی گره کرده
* عدد ۱۲: ایثار – قربانی
* عدد ۱۳: حیات مجدد – تغییر
* عدد ۱۴: حرکت …مبارزه
* عدد ۱۵: ساحر
* عدد ۱۶: برج مخروبه
* عدد ۱۷: ستاره جادوگر
* عدد ۱۸: تضاد مادی – روحانی
* عدد ۱۹: شاهزاده آسمان ها
* عدد ۲۰: بیداری
* عدد ۲۱: تاج و تخت جادوگر
* عدد ۲۲: تسلیم و احتیاط
* عدد ۲۳: ستاره شاهانه شیر
* عدد ۲۴: عشق، پول، خلاقیت
* عدد ۲۵: تشخیص و تجزیه و تحلیل
* عدد ۲۶: شراکت
* عدد ۲۷: عصای سلطنت
* عدد ۲۸: بره مطمئن
* عدد ۲۹: رحمت در هنگام سختی
* عدد ۳۰: شخص تنها و منزوی – تفکر و اندیشه
* عدد ۳۱: گوشه گیر – راهب تارک دنیا
* عدد ۳۲: ارتباط
* عدد ۳۳: تفسیر ندارد

== عناصر چهار گانه ==

در نزد ایرانیان باستان و بعد از آن نزد مسلمان این اعداد چهارگانه دارای معنی زیر هستند.

* عدد اول ۱۹ – عدد جنگ . عدد مرگ . که به آن عدد باد هم می گویند .
* عدد آخر ۲۲ – عدد مهربانی .عدد لذت . که به آن عدد آتش هم می گویند .
* عدد ظاهر ۲۴ – عدد مادیات . عدد بخشش .که به آن عدد خاک هم می گویند .
* عدد باطن ۲۷ – عدد تربیت . عدد سلطنت .که به آن عدد آب هم می گویند .

== مرتبط ==

* علم حروف
* جفر
* رنگ شناسی

== پیوندهای بیرونی ==

* عددشناسی، تاروت و محاسبه اجماع

== منابع ==

* ویکی‌پدیای انگلیسی
* کتاب علائم ستاره ای لیندا گودمن – برگردان فریده مهدوی دامغانی – ۱۳۸۲ . فصل پنجم.
* {cite book |last = Schimmel |first = Annemarie | authorlink = Annemarie Schimmel |year = 1993 |title = The Mystery of Numbers |publisher = Oxford University Press |location = New York, USA |isbn = 0195089197 | pp = 314 |url = http://books.google.nl/books?id=lBIZ9PRZvPIC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false}; a scholarly compendium of the connotations and associations of numbers in historical cultures
* Pandey, A. (2006). Numerology: The number game
* Dudley, U. (1997). Numerology: Or, What Pythagoras Wrought. Mathematical Association of America. — a skeptical survey of the field through history
* Nagy, A. M. (2007). The Secret of Pythagoras (DVD). ASIN B000VPTFT6
* {cite book | author=E. W. Bullinger | title=Number in Scripture | publisher=Eyre & Spottiswoode (Bible Warehouse) Ltd | year=1921}
* Drayer, R.A. (2002) Numerology, The Power in Numbers, A Right & Left Brain Approach. ISBN 0-9640321-3-9

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.