طرح رود بزرگ دست‌ساز

طرح رود بزرگ دست‌ساز (نام‌های دیگر: پروژه رودخانه مصنوعی بزرگ، پروژه رودخانه عظیم ساخت بشر، و غیره) شبکه‌ای از لوله‌های عظیم آب است که سفره‌های بزرگ آب زیرزمینی لیبی را به دیگر نقاط این کشور وصل می‌کند.

== منبع ==

Wikipedia contributors, “Great Manmade River,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Great_Manmade_River&oldid=188134386

معمر قذافی این پروژه را هشتمین سازه عجایب جهان نام گذاری کرده است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.