صحیفهالاخلاص

مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۳ | Tags:

نام کتابی است به فارسی نوشته عبدی بیگ شیرازی در سده ۱۰ هجری.

No comments yet.

TOP