شیخعلی‌خان زنگنه

شیخعلی‌خان زنگنه (۱۰۲۰ ق. – ۱۱۰۰ ق.)، حدود بیست سال تا سال ۱۱۰۰ ق. وزیر شاه سلیمان صفوی بود.

شیخعلی خان فرزند علی بالی بیک زنگنه از ایل کرد زبان زنگنه بود. شیخعلی خان در سال ۱۰۴۹ق به امارت ایل زنگنه رسید و در زمان شاه عباس دوم به سال ۱۶۵۳م. ۱۰۶۴/ق. به عنوان حاکم کرمانشاه منصوب شد. پس از حدود بیست سال وزارت در سال ۱۱۰۰ق. فوت نمود. ضرب المثل مشهور شاه می­بخشد شیخ علی خان نمی­بخشد مربوط به این شخصیت تاریخی است.

== منابع ==

* مردوخ، تاریخ کرد ج، کتابفروشی غریقی، سنندج.
* کرمانشاهان باستان از آغاز تا آخر سده سیزدهم۱، چاپخانه وزارت فرهنگ و هنر.
* علیرضا کریمی در وب‌گاه کردکلهر

دکتر علیرضا کریمی (عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه تبریز)، پژوهشی در باره وزارت شیخ علیخان زنگنه وزیر شاه سلیمان صفوی، انتشارات سالار، تبریز، ۱۳۷۹ش.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.