شگفتی و برجستگی سیستان

شگفتی و برجستگی سیستان متن کوتاهی است به پهلوی و چنانکه از نامش برمی‌آید راجع است به شگفتیها و برجستگیهای سرزمین سیستان از لحاظ اساطیری و جهانشناسی مزدیسنی.

== پیوند به بیرون ==

* متن پهلوی (شامل حرف‌نویسی و آوانویسی) شگفتی و برجستگی سیستان به همراه ترجمانی به فارسی امروزی و مقدمه‌ای کوتاه

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.