شولگی

شولگی از شهر اوریم سومین پادشاه نوزایی سومری بود. او چهل و هشت سال پادشاهی کرد. تاریخ پادشاهی او را در تاریخنویسیها ۲۰۴۷-۱۹۹۹ (پیش از میلاد) یا ۲۱۶۱-۲۱۱۳ (پیش از میلاد) نوشته‌اند. نامداریش از برای بازنگری گسترده درباره برنامه آموزشی نوشتاری بود. اگرچه از چند و چون کار او چیز چندانی دانسته نیست ولی شعرهایی در ستایش او به جا مانده است.

شولگی پسر اورنامو پادشاه اور بود. او خود را خدا می‌دانست و درباره تواناییهای دویدن فاصله‌ها خودش خودستایی می‌نمود، برای نمونه دویدن میان نیپور تا اور را که کمتر از صد مایل نیست را ادعا می‌کرد. برپایه این داوها برخی وی را نخستین قهرمان دو می‌دانند.

پس از مرگ پدر شولگی به کینخواهی پدر یک رشته کارهای تنبیهی را برای گوتیها برنامه‌ریزی کرد. او برای پیشگیری از تازش کوهنشینان دیوار بلندی را فراهم آورد و آنگاه که خیالش از آن آسوده شد در اندیشه توسعه‌جویی افتاد. او همچنین نیرو، هزینه و انرژی بسیاری را برای نگهداری، گسترش و بهبود راهها صرف کرد. او در میان راهها جاهایی برای تن‌آسایی و ایستادن اسبان و سفرکنندگان ساخت. از اینرو او را نخستین سازنده کاروانسرا نیز می‌دانند.

== منبع ==

* نویسندگان ویکی‌پدیای انگلیسی؛{چر}”http://en.wikipedia.org/wiki/Shulgi”،Shulgi{رچ}؛(نسخه۱۷ دسامبر ۲۰۰۶)

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.