شهرستان میناب

== بخش‌ها ==

* شهرستان میناب شامل ۳ بخش و ۱۲ دهستان و به نامهای زیر است:

* بخش مرکزی

* دهستان: گوریند
* دهستان: حومه
* دهستان: پندزرک
* دهستان: تباب
* دهستان: کریان

* بخش توکهور
* دهستان: توکهور
* دهستان: چراغ آباد

شهر: هشت‌بندی

* بخش بیابان
* دهستان: بمانی
* دهستان: بیابان
* دهستان: سیریک

* بخش سندرک
* دهستان: در پهن
* دهستان: سندرک
* دهستان: بندر

شهر: سندرک

== منابع و پیوند به بیرون ==

* تقسیمات استانی استان هرمزگان
* بختیاری، سعید، ، «اتواطلس ایران» ، “ مؤسسه جغرافیایی وکارتگرافی گیتاشناسی، بهار ۱۳۸۴ خورشیدی.

== پانویس ==

== جستارهای وابسته ==

* فهرست بخش‌های ایران
* استان هرمزگان

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.