شهرستان بابل

شهرستان بابُل یکی از شهرستان‌های استان مازندران است. این شهرستان از شمال به شهرستان بابلسر، از جنوب به رشته کوه البرز، از غرب به شهرستان آمل، و از شرق به شهرستانهای قائمشهر و سواد کوه محدود است. ارتفاع آن از شمال تا ده کیلومتری جنوب بابل از سطح دریاهای آزاد پایین‌تر است. مرکز این شهرستان شهر بابل است. شهرستان بابل بین ۳۶ درجه و ۵ دقیقه و ۳۶ درجه و ۳۵ دقیقه عرض شمالی و ۵۲ درجه و ۳۰ دقیقه و ۵۲ درجه و ۴۵ دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ واقع شده‌است.

مساحت این شهرستان حدود ۱۴۳۱ کیلومتر است که تقریباً ۹۴/۵ درصد کل استان را دربر می‌گیرد. شهر بابل، مرکز شهرستان بابل، بین ۳۶ درجه و ۳۴ دقیقه و ۱۵ ثانیه عرض شمالی و ۵۲ درجه و ۴۴ دقیقه و ۲۰ ثانیه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ واقع شده‌است و با تهران ۵ دقیقه و ۱۵ ثانیه اختلاف ساعت و ۲۱۰ کیلومتر فاصله دارد

== تقسیمات کشوری ==

شهرستان بابل متشکل از شش شهر بابل، امیرکلا، زرگرمحله، گتاب، گلوگاه، خوش رودپی و مرزیکلا است. این شهرستان از شش بخش شامل:مرکزی با مرکزیت بابل، بندپی شرقی با مرکزیت گلوگاه، بندپی غربی با مرکزیت خوشرودپی، بابلکنار با مرکزیت مرزیکلا، لاله آباد با مرکزیت زرگر محله، گتاب با مرکزیت گتاب تشکیل شده‌است.

* بخش مرکزی شهرستان بابل
* دهستان فیضیه
* دهستان اسبوکلا
* دهستان گنج‌افروز
* سیاه کلا محله شرقی

شهرها: بابل و امیرکلا

* بخش بندپی غربی
* دهستان خوش‌رود
* دهستان بائیکلا

شهر خوش رودپی

* بخش بندپی شرقی
* دهستان سجادرود {که تبدیل به شهر گلوگاه شد}
* دهستان فیروزجاه ثابت

شهرها: گلوگاه

* بخش بابل‌کنار
* دهستان بابل‌کنار
* دهستان درازکلا

شهرها: مرزیکلا

* بخش لاله‌آباد
* دهستان کاری‌پی
* دهستان لاله‌آباد

شهرها: زرگرمحله

* بخش گتاب
* دهستان گتاب جنوبی
* دهستان گتاب شمالی

شهرها: گتاب

== منابع ==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.