شمالگان

شهریور ۴ام, ۱۳۹۳ | Tags:

شُمالگان به ناحیه پیرامون قطب شمال، گفته می‌شود. شمالگان بخش‌هایی از روسیه، آلاسکا، کانادا، گرینلند، لاپلند و سوالبارد و نیز اقیانوس شمالگانی (اقیانوس منجمد شمالی) را در بر می‌گیرد. خط همدمای ۱۰ درجه سلسیوس معمولاً برای مشخص کردن مرز شمالگان در نظر گرفته می‌شود. به شمالگان، سرزمین آفتاب نیمه شب نیز گفته می‌شود.

No comments yet.

TOP