شراب شیرین

گاه برای تولید شراب شیرین پس از پایان تخمیر اندکی شکر به شراب آماده می‌افزایند.

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.