شخص‌شناسی

شخص‌شناسی شکل نویی از یکی از دانش‌نماهای قدیمی یعنی چهره‌خوانی (علم فراست) است که از سوی طرفداران گروه «عصر جدید» ارائه شده‌است. روش‌های شحص‌شناسی با جمجمه‌خوانی نزدیکی دارد. شخص‌شناسان میکوشند تا میان شکل ظاهری چهره و بدن افراد و رفتار و منش آنها ارتباط و پیوندی بیابند. شخص‌شناسی و روش‌های آن از سوی دانشمندان رد شده و به عنوان یک دانش‌نمای کاملآ بی‌پایه شناخته می‌شود.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.