شبکه

به طور کلی واژهٔ شبکه را می‌توان به هر مجموعه یا سیستم درون پیوندی(interconnected) نسبت داد و هدف از آن به اشتراک گذاری یک قابلیت یا توانایی بین دو سیستم در محدودهٔ مکان و زمان است که در حالت مطلوب محدودیت مکانی و زمانی ندارد. (انسانی یا فیزیکی).

موارد زیر نمونه‌های انواع شبکه می‌باشند:

== شبکه‌های فناوری ==

* شبکه‌های آبرسانی
* شبکه الکتریکی
* شبکه گازرسانی
* شبکه مخابراتی
* شبکه حمل و نقل
* شبکه رایانه‌ای

== شبکه‌های رسانه‌ای ==

* شبکه رادیویی
* شبکه تلویزیونی

== شبکه‌های انسانی ==

* شبکه اقتصادی
* شبکه اجتماعی

== شبکه‌ها در دانش ==

* نظریه شبکه
* شبکه (ریاضیات)
* شبکه عصبی
* شبکه عصبی مصنوعی
* شبکه رایانه ای

== دیگر شبکه‌ها ==

* شبکه فضایی

در موارد بالا قابلیت و توانایی خاصی ارائه می‌شود که به عنوان نمونه می‌توان از قابلیت و توانایی آبرسانی، برق رسانی، گاز رسانی، مکالمه، جابجایی، انتقال داده، صوتی، صوتی تصویری، درآمد، همزیستی و غیره نام برد. بدیهی است بهره برداری از هر قابلیت و توانایی در مکان‌های خاصی امکان دارد که گره (Node) نام دارندومستلزم تجهیزات خاصی می‌باشند.

== منابع ==

* ویکی‌پدیای انگلیسی

* وب سایت شرکت پارس اتیلن کیش

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.