شبستان

شبستان قسمتی است از مسجدهای بزرگ که دارای سقف است. شبستان‌ها فضاهای سرپوشیده و دارای ستون‌های یک شکل و موازی‌اند که از یک طرف به صحن مسجد راه دارند. همچنین شَبستان مکانی بود در خانهٔ پادشاهان قدیم که خلوت‌خانه و حرم‌سرا و خوابگاه آنان به‌شمار می‌آمد. در دورهٔ قاجار در ایران شبستان را اندرون، اندرونی و زنانه می‌گفتند.

== جستارهای وابسته ==

* معماری اسلامی
* شوادون

== منابع ==

بر پایهٔ: لغتنامهٔ دهخدا، سرواژهٔ شبستان.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.