شاه صادق قلندر

شاه صادق قلندر از پارسی گویان سده ۱۷ کشمیر هندوستان است. کتابی نیز از سروده‌های وی به چاپ رسیده است. نام این کتاب «کلام صادق» است که گزیده‌ای است از شعرهای فارسی شاه صادق قلندر. این کتاب از سوی «محکمه تحقیق و اشاعت حکومت جمون و کشمیر» در سرینگار در سال۱۹۶۰ منتشر شده است.

چاپ این کتاب از روی یک دستنویس بیهمتا به خط شکسته موجود در کتابخانه آن محکمه انجام پذیرفته است. شاه صادق قلندر شخصی صوفی منش بود و خواجه محمد اعظم ددمری در کتاب تاریخ خود او را حافظ صادق مجذوب نامیده است. تاریخ مرگ او سال۱۱۰۰ بود.

== منبع ==

پیشگفتار کتاب کلام صادق، سرینگار: «محکمه تحقیق و اشاعت حکومت جمون و کشمیر» ۱۹۶۰.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.