شاخص قیمت

شاخص قیمت یا شاخص بها متغیری در اقتصاد است که تحولات قیمت را بر مبنای یک سال پایه نشان می‌دهد.

شاخص قیمت به طرق گوناگون محاسبه می‌گردد که بسته به طریقه محاسبه آن به دسته‌های زیر تقسیم می‌گردد:

* شاخص بهای مصرف کننده
* شاخص بهای تولید کننده
* شاخص بهای خرده فروشی
* شاخص بهای عمده فروشی

== محاسبهٔ شاخص قیمت ==

دو روش اصلی برای محاسبهٔ شاخص قیمت وجود دارد. یکی شاخص لاسپیرز (Laspeyres) و دیگری شاخص پاشه (Paasche) است.

== جستارهای وابسته ==

* نرخ تورم در ایران
* تورم منفی
* تورم
* شاخص بهای مصرف کننده
* تورم منفی
* شاخص قیمت تولید کننده

== منبع ==

* مبانی اقتصاد، مسعود نیلی، دانشکدهٔ مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.