سیل بوژان (نیشابور)

سیل بوژان در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۶۶ رخ داد و بر اثر آن بیش از ۱۰۰۰ نفر کشته شدند.

== منابع ==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.