سیستم اطلاعاتی مدیریتی

سیستم اطلاعات مدیریت گونه‌ای از سیستم‌های اطلاعاتی رایانه‌ای است که می‌تواند اطلاعات را از منابع مختلفی در موسسه برای تصمیم گیری در رده مدیریتی جمع‌آوری و پردازش کند. کنترل مدیریتی نیازمند اطلاعاتی است که بخش از آن توسط سیستم‌های پردازشِ مبادلات تولید می‌شوند. سیستم‌های اطلاعاتی پشتیبان کنترل مدیریتی، اطلاعات تولید شده توسط سیستم‌های پردازش مبادلات را پردازش کرده و آنها را در شکل جدیدِ معنی‌داری به مدیر ارائه می‌کنند. چنین سیستم‌های اطلاعات‌ی، سیستم‌های اطلاعات مدیریتی نامیده می‌شوند.

سیستم اطلاعات مدیریت سیستمی است یکپارچه که از کاربر و ماشین برای ارائه اطلاعات در پشتیبانی از عملیات، مدیریت و تصمیم‌گیری در سازمان تشکیل شده‌است. این سیستم از نرم‌افزار و سخت‌افزار رایانه‌ای، راهنماها و دستورالعمل‌ها، مدل‌هایی برای تحلیل، برنامه‌ریزی، کنترل و تصمیم‌گیری و یک پایگاه اطلاعات بهره می‌گیرد (دیویس و اولسون ۱۹۸۵، ۶).

سیستم اطلاعات مدیریت سیستمی یکپارچه، رایانه‌ای و کاربر- ماشینی است که اطلاعات لازم برای حمایت از عملیات و تصمیم‌گیری را فراهم می‌کند.اجزاء اصلی این سیستم عبارت‌اند از: (۱) سیستمی یکپارچه برای خدمت به تعداد زیادی کاربر، (۲) سیستمی رایانه‌ای که تعدادی نرم‌افزار اطلاعاتی را از طریق یک پایگاه اطلاعات به هم ربط داده (۳) رابط کاربر- ماشین که به جستجوهای فوری و موقتی پاسخ داده (۴) ارائه اطلاعات به تمام سطوح مدیریتی و (۵) پشتیبانی از عملیات و تصمیم‌گیری

ابعاد سیستم‌های اطلاعاتی شامل مدیریت، سازمان و تکنولوژی می‌باشد.

== مدیریت ==

یک مدیر باید با توجه به شرایط و موقعیت‌های متفاوت محیطی تصمیم گیری کند با چالشها روبه رو گردد کارمندان وکارگران مختلف را در واحدها وسمت‌های مختلف به کار وادارد. برای رسیدن به اهداف سازمان برنامه ریزی کند و با تخصیص مناسب منابع و نیروی انسانی به رسیدن به این اهداف کمک نماید.

== سازمان ==

سیستم‌های اطلاعاتی یک بعد مهم از سازمان هستند. کارکردهای اصلی سازمان عبارتند از فروش و بازاریابی، ساخت و تولید، امور مالی و حسابداری و منابع انسانی است.

== تکنولوژی ==

تکنولوژی شامل فناوری‌های اطلاعات، پردازش، ذخیره سازی و ارتباطات می‌باشد.

== معرفی ارائه کنندگان ایرانی (به ترتیب حروف الفبا)==

پیوست تلماز رایورز شماران سیستم فراگستر

همکاران سیستم

== منبع ==

قیاس سیاق

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.