سکزی

به کسی که اهل سکستان یا همان سیستان باشد سکزی می‌گویند. این نامگذاری به تبار مردم سیستان باز می‌گردد. نیاکان اینان از سکاها بودند. پسوند -زی به معنی زندگی‌کننده و ساکن است که در نام‌هایی مانند مروزی و رازی هم دیده می‌شود. واژه سِکِستانی (عربی‌شده به صورت سجستانی) نیز هم‌معنی با سکزی است.

سکزی همچنین نام روشی در تصفیه شکر است.

== سکزی‌های معروف ==

* رستم سکزی (رستم دستان)
* محمد بن وصیف سکزی
* مخلد سکزی
* ابویعقوب سکزی
* ابوالفرج سگزی
* ابوالفتح سگزی
* سراج‌الدین سگزی
* محمد پسر مخلد سگزی

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.