سطیف

سطیف نام یکی از استان‌های کشور الجزائر است. نام شهرستان‌های این استان از این قرارست: سطیف، العلمه، عین ولمان، عین ازال، عموشه، تیزی.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.