سطرنجیلی

خط استرانجیلی یا سطرنجیلی یا اسطرانجلا خطی از خطوط الفبای سریانی و بهترین و شیواترین و قدیمیترین خطوط سریانی بوده است، که به سریانی کلاسیک نیز موسوم است. نام این خط از دو واژه “سطرا” و “ایونجلیون” به معنی نگارش انجیل گرفته شده است. در نوشتن اناجیل اولیه سریانی از این خط استفاده می‌شده است و حتی اولین خطی که قرآن به آن نوشته شده، پیش از کوفی و نسخ، سطرنجیلی بوده است{مدرک}، از آنرو که خطی مورد استفاده اهل علم زمان خود بوده است. مانی در نگارش آثار خود از نوعی خط تحول یافته سریانی استفاده کرده است، که به خط مانوی مشهور است.

== جدول حروف سطرنجیلی ==

الفبای سریانی در خط سطرنجیلی از حروف زیر تشکیل شده است. شکل بعضی حروف مثل نون، میم و کاف در انتهای کلمه متفاوت است.

== پیوند به بیرون ==

* جدول یونیکد حروف سریانی-سطرنجیلی

== منبع ==

* ویکی انگلیسی
* هانس یواخیم کلیم‌کایت؛هنر مانوی؛ برگردان ابوالقاسم اسماعیل‌پور؛ ویراست دوم؛ ISBN 964-8332-12-6
* Teach Yourself Assyriac

== مراجع ==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.