سرود ملی گرینلند

سرود ملی گرینلند که «نونارپوت اوتُقارسوئان‌گوراویت» (به معنی “ای سرزمین باستانی ما”) نام دارد توسط هنریک لوند نوشته شده و موسیقی آن ساخته یاناتان پیترسون است. این سرود ملی از سال ۱۹۱۶ رسمیت یافته است.

== سرود به زبان گرینلندی ==

> Nunarput, utoqqarsuanngoravit niaqqut ulissimavoqq qiinik.
> Qitornatit kissumiaannarpatit tunillugit sineriavit piinik.

> Akullequtaastut merletutut ilinni perotugut tamaani
> kalaallinik imminik taajumavugut niaqquit ataqqinartup saani.

> Atortillugillu tamaasa pisit ingerlaniarusuleqaagut,
> nutarterlugillu noqitsigisatit siumut, siumut piumaqaagut.

> Inersimalersut ingerlanerat tungaalitsiterusuleqaarput,
> oqaatsit “aviisit” qanoq kingunerat atussasoq erinigileqaarput.

> Taqilluni naami atunngiveqaaq, kalaallit siumut makigitsi.
> Inuttut inuuneq pigiuminaqaaq, saperasi isumaqaleritsi.

== برگردان فارسی ==

> ای سرزمین باستانی ما، با سری پوشیده از گیسوان سپید،
> تو همیشه ما فرزندانت را در آغوش خود نگاه داشته و از موهبت‌های سواحلت به ما ارزانی داشته‌ای
> ما همچون فرزندانِ میانی خانواده، در اینجا شکوفا شدیم، ای کَلالیت*
> ما خواهان آنیم تا در پیشگاه سر پرغرور و شریف تو، نام خود را برخوانیم
> با اشتیاقی آتشین، برای پروراندن و بهره‌یابی از آنچه تو به ما می‌بخشی، از نو می‌سازیم.
> همه موانع‌ات را بر سر راه نِیل به اشتیاق خود، برکنده و به پیش می‌پوییم، به پیش.
> رسیدن به مسیر جوامع بالغ، هدف غیرتمندانهٔ ماست،
> شوق حفظ تأثیر سخن و نوشتار را در دل داریم،
> فروتنی، مسیر و راه نیست، ای کلالیت، از خواب خیز و سرفراز باش!
> زندگی‌ای باکرامت و وقار هدف ماست؛ پُردلانه موضعی قوی برگزین.

== پانویس ==

* کَلالیت نام گرینلند به زبان بومی گرینلند است.

== منبع ==

ویکی‌پدیای انگلیسی، نسخهٔ ۱۷ ژانویه ۲۰۰۷.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.