سرماشناسی

سرماشناسی یا سرماپژوهی (Cryogenics) دانش بررسی دماهای پایین یا تولید سرماست. یکی از پدیده‌هایی که در دماهای پایین کشف شده پدیده ابررسانایی است. از اینرو به دانش بررسی ابررسانایی سرماالکترونیک (cryoelectronics) هم گفته می‌شود. جنبه کاربردی دانش سرماالکترونیک را سرماکاری (cryotronics) مینامند.

== جستارهای مربوط ==

* سرمازیست‌شناسی (cryobiology)
* سرماداری (cryopreservation)
* سرمازیستی (cryonics)

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.