سرخس نخلی

سَرَخس نخلی یکی از گیاهان بازدانه است.

این گیاهان باستانی شبیه نخل‌ها هستند و احتمالاً برای دایناسورها غذا فراهم می‌کردند.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.