سرجوخه

سرجوخه از درجه‌های ارتش است و به فرمانده ۴ یا پنج سرباز گفته می‌شود.

پیش از دوره رضاشاه به سرجوخه «سرجوقه» می‌گفتند. درجه سرجوخه بر روی دوش نصب نمی‌شود. در ارتش ایران بر روی قسمت پایین آستین و در سپاه بر روی بازو قرار می‌گیرد.

اخیراً در ارتش ایران کلیه درجات سربازان و سرجوخگان بر روی بازو نصب می‌گردد.

== منبع ==

“واژه‌های نو فرهنگستان ایران تا پایان سال ۱۳۱۸، تهران: نشر ابن سینا ۱۳۱۹.

== جستارهای وابسته ==

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.