سرت (ابهام‌زدایی)

سرت می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد

۱. سرت یکی از استان‌های کشور لیبی است.

۲. سرت دهستانی در استان لیدای اسپانیا است. {مدرک}

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.