سده ۱۳ (پیش از میلاد)

(سده چهاردهم پ.م. – سده سیزدهم پیش از میلاد مسیح – سده دوازدهم پ.م. – سده‌های دیگر)

—-

== رخدادها ==

* ۱۲۹۵ (پیش از میلاد)؛ در مصر باستان دودمان هژدهم به پایان رسید و دودمان نوزدهم بر سر کار آمد.
* ۱۲۸۲ (پیش از میلاد)؛ پاندیون دوم پادشاه افسانه‌ای آتن پس از بیست‌وپنج سال پادشاهی مرد.
* ۱۲۷۸ (پیش از میلاد)؛ در ۱۵ دسامبر این سال ستی یکم مرد.
* ۱۲۷۹ (پیش از میلاد)؛ در ۳۱ مه رامسس دوم فرعون مصر باستان شد.
* دهه ۱۲۹۰ (پیش از میلاد)؛ تروا ویران شد. افسانه جنگ تروا رخدادی تاریخی می‌نماید.
* ۱۲۷۴ (پیش از میلاد)؛ جنگ کادش و شکست تقریبی رامسس دوم از هیتی‌ها
* ۱۲۶۹ (پیش از میلاد)؛؛ نوشتن کهنترین پیمان آشتی شناخته‌شده تاریخ میان رامسس دوم فرعون مصر باستان و هت‌توشیلی پادشاه هیتی‌ها
* ۱۲۵۱ (پیش از میلاد)؛ خورشیدگرفتگی ۷ سپتامبر و زایش افسانه‌ای هرکول در تبس (یونان)
* ۱۲۵۰ (پیش از میلاد)؛ وو دینگ امپراتور دودمان شانگ
* دهه ۱۲۳۰ (پیش از میلاد)؛ اژه پادشاه افسانه‌ای آتن -که دریای اژه به نام اوست-نامه‌ای ناراست دریافت داشت که در آن خبر از کشتن پسرش به دست مینوتور می‌داد. او با شنیدن این خبر دست به خودکشی زد.
* ۱۲۲۱ (پیش از میلاد)؛ فرعون مرنپتاه تازش لیبی را شکست داد.
* ۱۲۱۳ (پیش از میلاد)؛ تزئوس پادشاه اسطوره‌ای آتن کنارگذاشته‌شد و منستئوس نوه ارختئوس جایش را گرفت.
* ۱۲۱۲ (پیش از میلاد)؛ مرگ رامسس دوم
* ۱۲۰۰ (پیش از میلاد)؛ آغاز جاگیر شدن کیمری‌ها در استپ‌های جنوبی روسیه،(برپایه حدس و گمان)
* ۱۲۰۰ (پیش از میلاد)؛ مردمان باستانی پوئبلو در آمریکای شمالی
* ۱۲۰۰ (پیش از میلاد)؛ نابودی نیروی هیتی‌ها در آناتولی با ویرانی پایتختشان خاتوشا
* جاگیری قبیله‌های هند و اروپایی در کرانه دریای بالتیک
* بهره‌گیری از آهن در هندوستان

== چهره‌های برجسته ==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.