سده (ابهام‌زدایی)

* سَده یا قرن واحد شمارش زمان است. به هر صد سال یک سده گفته می‌شود.
* جشن سَده نام یکی از جشن‌های ایرانی است.
* سِدِه نام پیشین خمینی‌شهر در نزدیکی اصفهان است.
* سده (فارس) یکی از شهرهای شمالی استان فارس می‌باشد.

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.