سانتا ماریا دا فئیرا

یکی از شهرهای کشور پرتغال است.

== منبع ==

Wikipedia contributors, “Santa Maria da Feira,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Maria_da_Feira&oldid=172758344 (accessed February 8, 2008).

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *