سامانی (ابهام‌زدایی)

* سامانیان از دودمان‌های تاریخی حاکم بر بخش‌هایی از آسیای میانه و قسمت‌هایی از ایران کنونی
* سامانی واحد پول کشور تاجیکستان
* قله سامانی بلندترین کوه تاجیکستان
* جزیره سامانی جزیره‌ای در دریاچه ارومیه
* عمان سامانی از شاعران شهر سامان استان چهارمحال و بختیاری ایران

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.