سازوکار

سازوکار، مکانیسم، یا مکانیزم روالی است که برای انجام هدفی بر پا می‌گردد. این روال با پاره‌های تشکیل‌دهنده‌اش را معمولاً به گونه‌ای جایگذاری می‌کنند که مجموعهٔ پدید آمده کمابیش خودبخود و تکراری کار مورد نظر را انجام دهد.

==پانویس==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.